top of page

Tietosuojakäytäntö

Suutariesteri on sitoutunut suojaamaan palveluidensa käyttäjien yksityisyyttä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU 2016/679) sekä muun soveltuvan lainsäädännön mukaisesti.

 

Käyttämällä sivustoa käyttäjä hyväksyy tämän tietosuojakäytännön. Käyttäjä antaa suostumuksen sivustoon liittyvien evästetiedostojen käyttöön ja tallentamiseen käyttämällä sivustoa.

Rekisterinpitäjä:

Suutariesteri

www.suutariesteri.fi

Jos sinulla on kysyttävää rekisteriin liittyvistä asioista, ota yhteyttä:

Maarit Lievejärvi

suutariesteri@gmail.com

 

Rekisterin nimi:

Suutariesterin asiakasrekisteri

 

Miksi keräämme henkilötietoja:

 

Henkilötietoja käytetään asiakassuhteen hoitamiseen, hallinnointiin, kehittämiseen , laskutukseen ja analysointiin sekä asiakasviestintään. Henkilötietoja kerätään, jotta täytämme sopimusvelvoitteemme, informoidaksemme työn edistymisestä sekä mahdollisesti lähettääksemme asiakastiedotteita. Emme käytä henkilötietoja automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin. Tämän lisäksi henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on asiakkaan ja Suutariesterin oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttaminen sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/679 mukainen henkilötietojen käsittely verkkopalveluihin liittyviin tarkoituksiin ja tutkimustoimintaan. Henkilötietoja ei käytetä rekisterinpitäjän yrityksen markkinointiin.

 

Rekisterin tietosisältö:

 

Asiakassuhteeseen perustuva asiallinen yhteys rekisterinpitäjän toimintaan voi syntyä esimerkiksi kun  käyttäjä tai asiakas antaa toimeksiannon Suutariesterille, tai on osapuolena kaupassa tai muussa sopimuksessa, joka liittyy yhtiön toimeksiantoon tai palveluihin.

 

Rekisterissä voidaan käsitellä mm. seuraavia tietoja:

 

Asiakkaan suku- ja etunimi, puhelinnumero, sähköpostiosoite, syntymäaika, kengänkoko ja postiosoite. Ja mikäli rekisteröidyn yksilöiminen on tärkeää rekisteröidyn tai rekisterinpitäjän oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttamiseksi voidaan kysyä sukupuoli, äidinkieli, tiedot markkinointiluvista ja –kielloista, ostotapahtuma- ja asiointitiedot, kanta-asiakastiedot, muut osoitetiedot ja tiedot tuotearvioinneista.

 

Rekisterin sääntöjen mukaiset tietolähteet:

 

Asiakkaan oma ilmoitus, Suutariesterin nettisivuilla tapahtuvat lomaketäytöt, muut sähköiset yhteydenotot, asiakkaan asiointi- ja ostotiedot Suutariesterin järjestelmissä, henkilötietoja koskevia palveluita tarjoavat yritykset ja viranomaiset, kuten Väestörekisterikeskus.

Nettisivuilla tapahtuva tietojenkeruu:

 

Suutariesteri saattaa hyödyntää kotisivuillaan (www.suutariesteri.fi) evästeitä. Evästeiden avulla ei kerätä henkilökohtaisia tietoja, kuten sähköpostiosoitteita tai nimiä. Evästeillä kerätyistä tiedoista ei ole mahdollista yksilöidä sivustokävijöitä. Kun lähetät meille palautteen, yhteydenottopyynnön tai muun vastaavan viestin sivuston yhteydenottolomakkeella, keräämme lomakkeella olevat tiedot. Lomakkeen avulla kerättyjä yhteystietoja käytetään ainoastaan yhteydenottoon, poikkeuksena tilanne, jossa yhteydenotosta syntyy toimeksianto, jolloin tiedot lisätään asiakasrekisteriin. Kaikki nettisivujen kautta tulleet yhteydenotot arkistoidaan nettisivujen palveluntarjoajan puolesta. Arkistot tyhjennetään kahden vuoden välein.

 

Linkit ulkopuolisille sivustoille:

 

Suutariesterinn nettisivuilla saattaa olla linkkejä ulkopuolisten osapuolien tarjoamille nettisivuille. Nämä sivustot voivat kerätä tietoa sinusta, käyttää evästeitä, upottaa kolmannen osapuolen seurantaevästeitä ja monitoroida vuorovaikutustasi upotetun sisällön kanssa, mukaan lukien vuorovaikutuksen seuranta jos ja kun olet kirjautunut käyttäjänä sivustolle. Suutariesteri ei ole vastuussa näistä.

Analytiikka:

 

Keräämme nettisivuiltamme kootusti tilastollista tietoa sivuston kokonaiskävijämäärästä, suosituimmista sivuista, minkä sivustojen kautta sivuumme on saavuttu, miltä sivuilta poistutaan, tai muita vastaavia tilastollisia tietoja. Tämän tiedon keräämiseen verkkosivuillamme on käytössä Google Analytics. Googlen tietosuojakäytäntöön voit tutustua heidän sivuillaan.

Sivustomme analytiikkatieto anonymisoidaan automaattisesti niin, että sivustomme yksittäiset käyttäjät eivät ole tiedoista tunnistettavissa.

Kerätyt analytiikkatiedot tallennetaan mm. verkkosivujemme teknisen toteutuksen ja käytön varmistamiseksi sekä myös palvelun ja tuotteiden kehittämisen ja markkinoinnin tueksi. Kyseiset analytiikkatiedot ilmaistaan sivullisille ainoastaan lainsäädännön erikseen edellyttämissä tilanteissa.

 

Sääntöjen mukaiset tietojen luovutukset:

 

Rekisterinpitäjä ei luovuta asiakkaiden henkilötietoja kolmansille osapuolille, paitsi lainsäädännön velvoittaessa. Henkilötietoja ei luovuteta EU:n ulkopuolelle, ellei se ole tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen vuoksi tarpeen.

Tietojen säilytys ja  poistaminen:

 

Tietoja säilytetään niin kauan kuin se on tarpeen asiakassuhteen hoitamista ja tässä tietosuojaselosteessa kuvattujen muiden tarkoitusten toteuttamista varten. Sivuiltamme kerättyjä analytiikkatietoja säilytämme 26 kuukauden ajan. Tietoja voidaan poistaa asiakkaan niin vaatiessa. Lisäksi tietoja voidaan joutua poistamaan yrityksen toimesta, esimerkiksi jos asiakas väärinkäyttää palvelua tai harjoittaa sen avulla rikollista toimintaa. Tiedot säilytetään laskutusjärjestelmässä kaksi vuotta viimeisimmän laskun maksupäivästä alkaen.

 

Tietojen suojaus:

Henkilötiedot säilytetään täysin luottamuksellisesti. Rekisterinpitäjän verkkopalvelun ylläpitäjän tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee on suojattu tarkoin teknisin toimenpitein sekä palomuurilla.

Tämän verkkosivuston ja selaimesi välinen liikenne on salattu HTTPS -yhteydellä.

 

Korjaus-, tarkastus- ja kielto-oikeus:

 

Asiakkaalla on halutessaan oikeus tarkastaa, mitä tietoja hänestä on tallennettu rekisteriin ja pyytää koostetiedostoa. Tarkastuspyyntö tulee aina lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna rekisterinpitäjän rekisteriasioita hoitavalle henkilölle. Toimitamme koostetiedoston maksutta enintään kerran vuodessa. Useammin tapahtuvista toimituksista perimme kohtuulliseksi katsomamme palkkion ennen tiedoston lähettämistä.  Tarkastuspyyntöihin vastataan kirjallisesti. Jos asiakkaan tiedoissa on virheitä, asiakkaalla on oikeus vaatia tiedon korjaamista. Asiakkaalla on myös oikeus kieltää tietojensa luovutus ja käsittely suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia varten sekä rajoittaa henkilötietojen käyttöä. ​Asiakkaalla on oikeus pyytää henkilötietojen poistoa. Oikeus tietojen poistoon ei koske sellaista henkilötietoa, jota meidän on säilytettävä ylläpidollisista, laillisista tai tietoturvaan liittyvistä syistä.

 

Henkilötietojen käsittely perustuu aina suostumukseen ja sinulla on oikeus peruuttaa suostumuksesi.

 

Asiakkaalla on oikeus vastustaa sinua koskevien henkilötietojen käsittelyä tai vaatia tietojen käsittelyn rajoittamista. Mikäli koet tietosuojalainsäädännön mukaisten oikeuksiesi tulleen loukatuksi, sinulla on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle. (www.tietosuoja.fi)

Päivitetty: 9.6.2018

bottom of page