Suutariesteri

Perin­teiset suutari­palvelut no­peasti ja vaivat­tomasti

Suutari­esterin palvelui­hin kuuluvat kaikki perin­teiset kenkiin liitty­vät suutari­työt. Työsken­telemme huolel­lisesti ja uudis­tamme kenkäsi ammatti­taidolla. Lisäksi valikoi­maamme kuuluu kotimaisia ken­kämerk­kejä, joiden jällee­nmyy­jänä toi­mimme.

Meiltä saat kaiver­rukset ovi- ja posti­laatikko­kyltteihin sekä erilaiset ompelu- ja pesula­palvelut tekstii­leille. Uudet avaimet valmistuvat nopeasti odotellessa.

Suutariesteri palvelee Naan­talissa arkisin klo 9:00 - 17:00. 

 Katso mahdolliset poikkeavat aukioloajat yhteystieto-sivulta.

 

 

Tutustu moni­puolisiin palve­luihimme!