Suutarityöt

Epämukavat kengät hankaavat ja paina­vat ilkeästi vää­rästä kohtaa. Rikkinäi­sistä tai vial­lisista kengistä ei kuiten­kaan tarvitse turhaan kärsiä. Suutaries­teristä saat kenkiin liitty­vät suutari­palvelut.

Meiltä saat kenkiisi korko­laput ja poh­jaukset, ompelut ja lii­maukset. Kiinni­tämme kenkiin pohjat ja veny­tämme kenkiä tarpeen mukaan. Lisäksi teemme kengän­pohjien korotukset ja veto­ketjujen vaihdot kenkiin ja laukkuihin.

Huoltamalla ken­kiäsi suuta­rilla ja hoita­malla niitä säännöl­lisesti piden­nät kenkiesi käyt­töikää ja hemmot­telet jalkojasi. Uudet­kin kengät voivat olla suojan ja huollon tar­peessa.